Hoe ontsluit je een gebied

Aan welke vorm van natuur willen wij bijdragen, nu koeien en kassen uit het Nederlandse polderlandschap verdwijnen? Wat zijn onze natuurverlangens? En wat is een pad? - Henriëtte Waal & Sophie Krier (Hunnie)

Project Hunnie ontwerpt nieuwe vormen van natuurrecreatie en beheer in De Bovenlanden, een karakteristiek veenweidelandschap van 470 hectare ten zuiden van Wilnis, provincie Utrecht. De polder met voorheen een agrarische functie is aangewezen als natuurontwikkelingsgebied vanwege de belangrijke ecologische verbindingsfunctie tussen de Nieuwkoopse en de Vinkeveense Plassen. De nadruk wordt hierbij gelegd op de kwaliteit van De Bovenlanden als 'nieuwe natuur'.

Hunnie richt zich op de beleving van de mens in dit oer Hollandse cultuurlandschap: bewoners en verenigingen uit de directe omgeving met specifieke kennis over het gebied worden ingezet als gidsen; potentiële liefhebbers uit omliggende steden worden gelokt met seizoensavonturen over water, klei, gras, wild of knotwilg. Het woord Hunnie slaat dan ook terug op zij uit de Bovenlanden, en zij die de Bovenlanden nog gaan ontdekken. Hunnie brengt hunnie buiten de gebaande paden samen en ontsluit daarmee nieuwe kennis.

Nieuwe vormen van natuurrecreatie

Als ontwerp is Hunnie een antwoord op de bedrieglijke eenvoudige vraag: Hoe ontsluit je dit gebied (De Bovenlanden) voor recreatie? Vooruitlopend op het definitieve natuurinrichtingsplan van de Provincie, trokken de ontwerpers in 2012-2013 samen met huidige en toekomstige gebruikers De Bovenlanden in. Op basis van lokale en uitheemse expertise en daadkracht kregen een serie Avonturen vorm: karakteristieke gegidste wandelingen, veldlezingen en overige activiteiten die onze ervaring van het (cultuur)landschap verbreden.

Met de kennis die Hunnie op heeft gedaan tijdens Jagen, Klei Putten, Wilgen Vlechten, Fluit, Overleven, Polder Waden, Vogelen, Vlieg Vissen en Gras Kijken is een Veldwerkplek gerealiseerd op de kop van een kavel, bereikbaar via Amstelkade 69. Deze uitvalsbasis is dagelijks te bezoeken. In het Veldlokaal, een vrije zone voor natuuridealen, kunnen lessen, workshops en lezingen worden gegeven. Kop- en meditatiestuk: een Veeneik, gedateerd op 421 V.C. Aan de hand van de Doorsnede Tafel wordt het ontstaansproces van het omgekeerde landschap van de Ronde Venen invoelbaar. Met de Huidboten kan de liefhebber zich op het water wagen en het landschap ervaren zoals het vroeger was: een vaarpolder.

Natuurmens

Op het erf van Zorgboerderij Amstelkade heeft Hunnie een Attributenkas gebouwd. De speciaal ontworpen buitenuitrusting en gebiedseigen producten zoals de Lakenvelder, de Gut Parka, het Klei Putten Servies of de Dubbelloops zijn te leen voor bezoekers.

Overzicht seizoensavonturen 2013

(meer informatie over 2014 volgt)

Hunnie Klei Putten: zaterdag 3 november 2012 (Natuurwerkdag)
Hunnie Jagen: zaterdag 2 februari 2013
Hunnie Broedt: 15 maart -15 juni 2013 (broedseizoen)
Hunnie Wilgen Vlechten i.s.m. De Veenmollen: zaterdag 13 april 2013
Hunnie Fluit: zaterdag 18 mei 2013
Hunnie Overleven: 21 en 22 september 2013
Hunnie Winterklaar: zaterdag 2 november 2013 (Natuurwerkdag)

Volg Hunnie op de voet op projectHunnie

Hunnie is ontwikkeld in opdracht van Centrum Beeldende Kunst Utrecht (Ella Derksen) / Gebiedscomissie Utrecht West. Hunnie is mogelijk gemaakt door Provincie Utrecht, Stichting DOEN, Fonds voor Cultuurparticipatie, Prins Bernard Cultuurfonds. Tussen 1-1-2013 en 1-4-2014 werd Hunnie ondergebracht bij Landschap Erfgoed Utrecht. Het beheer en onderhoud werd in 2014 overgedragen aan Staatsbosbeheer en Stichting Reinarde (Zorgboerderij Amstelkade). Voor de Veeneik uit 421 v. Chr. is een bruikleenovereenkomst getekend met Museum de Ronde Venen. Met bijzondere dank aan alle Hunnie fans, gidsen, gastsprekers en grondpachters.

Colofon

Ontwerp: Henriëtte Waal & Sophie Krier

Communicatie: Sanne de Rooij & Lucy van Kleef

Ambassadeur: Ella Derksen

Camera: Wiro Felix & Jaap Veldoen

Grafisch ontwerp: Studio Auke Triesschijn

Website: Johan Baaij

Fotografie: Sjoerd Knibbeler

Productie: Lucy van Kleef

Assistentie productie: Christiaan Bakker

Uitvoering veldwerkplek: Karel Sybesma